Sõidukikindlustus ehk kaskokindlustus

Siin on korduvad sõidukikindlustuse küsimused ja vastused seoses sõjaga Ukrainas ning kehtestatud sanktsioonidega Venemaale ja Valgevenele.

Sõidukikindlustus ehk kaskokindlustus on auto, muu mootorsõiduki või haagise vabatahtlik kindlustus. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse sõiduki kahjustumisest või hävinemisest tulenev kahju. 

Kaskokindlustuse lepingu kehtivusala on märgitud kindlustuslepingus, üldist reeglit ei ole. Kui lepingus on kokku lepitud, et kindlustus kehtib Euroopas, siis kehtib see ka Ukrainas, Valgevenes ja Venemaa Euroopa osas.

Siiski võib olla olukord, kus kaskokindlustuse kahju hüvitamisel võib olla paratamatuid tõrkeid, vt vastus järgmisele küsimusele.

Üldiselt kaskokindlustuse lepingud kehtivad. Kindlustusandja tagab kindlustuslepingus kokkulepitud kindlustuskaitse.

Tavaliselt on kindlustuslepingutes kokku lepitud, et ei hüvitata sõjast tingitud kahju. Seega kui sõiduk saab kahjustada, hävib või läheb kaotsi sõjategevuse tõttu, siis seda kahju kindlustus ei hüvita.

Siiski võib seoses Venemaa ja Valgevene sanktsioonidega nendes riikides esineda tõrkeid kaskokindlustusega. Kuna pankadevahelised arveldused on häiritud, võivad kohalikud remondiettevõtted nõuda tasumist sularahas ja ei pruugi aktsepteerida Eesti kindlustusandjate garantiikirju.

Kui sinna reisimine on möödapääsmatu, siis peab sinna kaasa võtma piisavalt sularaha, sest enamasti rahvusvahelised pangakaardid ei pruugi toimida. Õnnetuse juhtumisel tuleb valmis olla, et kulud tuleb katta endal kohapeal ja hiljem esitada dokumendid kindlustusseltsile hüvitamiseks.

Juba sõlmitud lepingud kehtivad edasi nii, nagu lepingus on kokku lepitud.

Samas on olukord maailmas muutunud ja see võib tingida ka sõidukikindlustuse teenuse muudatusi. Uut lepingut sõlmides olge tähelepanelik ja veenduge, et see vastab teie vajadustele ja kas see kehtib neis riikides, kus plaanite sõidukit kasutada.

Eesti kindlustusandjad sõlmivad lepingu tavaliselt vaid siis, kui sõiduk on Eestis registreeritud. Tavaliselt Ukraina registris olevale sõidukile Eestis sõidukikindlustust sõlmida ei saa.