EKsL-i ja LKF-i visioon

Oleme kindlustusala edendaja, ühendaja ja eeskuju, kes usaldusväärse koostööpartnerina aitab kaasa kindlustuse jõudmisel igaüheni.

Selgitused visiooni juurde

Edendaja. Oleme kindlustusala keskne organisatsioon, mis aitab kaasa kindlustustegevuse arengule. Oleme innovatsiooni eestvedaja, tarbija ja eksportija. Jälgime kindlustuse arengut nii Eestis kui ka välismaal ja otsime võimalusi parima praktika rakendamiseks kindlustusturul. Loome ja võtame kasutusele uusi tehnoloogiaid ja teadmisi.

Ühendaja. Korraldame liikmete koostööd ühiste huvide osas. Otsime koostöös liikmetega võimalusi kindlustuspraktika ühtlustamiseks. Liikmete huvide esindamisel oleme asjatundlik koostööpartner kindlustusandjate ja riigiasutuste, teiste huvigruppide ning meedia vahel.

Eeskuju. Oleme organisatsioonina eeskujuks nii kindlustussektoris kui selle väliselt. Tagame töötajatele turvalise ja motiveeriva töökeskkonna, kus sisemised protsessid on sujuvad ja otsused läbipaistvad. Toetame töötaja soovi areneda. Väljendame julgelt oma seisukohti, olles kindlustusvaldkonna arvamusliider.

Usaldusväärne koostööpartner. Lähtume oma tegevuses kindlustusala ja ühiskonna pikaajalistest huvidest. Meie seisukohad põhinevad asjaolude põhjalikul analüüsil. Täidame lubadused asjatundlikult ja tähtaegselt ning võtame vastutuse tehtud vigade eest.

Aitame kaasa. Oleme kindlustusala tugiorganisatsioon. Aitame tõsta kindlustusalast teadlikkust ühiskonnas ja töötame koostöös sidusgruppidega, et võimaldada parimat võimalikku kasu kindlustusteenustest. Aitame liikmeid nende majandustegevuse edendamisel ja riigiorganeid kindlustusalase õiguskeskkonna loomisel. 

Kindlustus igaüheni. Meie soov on, et Eesti inimesed ja organisatsioonid oleksid teadlikud neid ohustavatest riskidest ja kasutaksid kindlustusteenuseid nende maandamiseks. Kindlustus jõuab igaüheni, kui kindlustust ja kindlustusteenuseid usaldatakse ning kliendid leiavad endale sobiva lahenduse.