Eesti Kindlustusseltside Liit

Kindlustuse keskse asutusena tegutsev EKsL esindab kindlustusandjate huve, soodustab kindlustustegevuse arengut, ühtlustab liikmete kindlustuspraktikat ning võtab kasutusele kogu kahjuennetuse turgu hõlmavaid lahendusi.

EKsL

  • paneb koos liikmetega kirja, avaldab ja hoiab ajakohasena kindlustuse head tava
  • osaleb kindlustust puudutavate õigusaktide loomises
  • korraldab liikmeile koolitusi
  • korraldab kahjuennetust ning kujundab kindlustuse mainet, muu hulgas edendades klientide kindlustusalast teadlikkust
  • korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani ja kindlustuse vahekohtu kaudu
  • kogub ja avaldab kindlustusstatistikat

EKsL on Euroopa Kindlustusandjate Liidu – Insurance Europe – liige.

Liikmed

Kõik Eestis tegutsevad kindlustusandjad on EKsL-i liikmed.

AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal

AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal

Akciné draudimo bendrové “Gjensidige” Eesti filiaal

Aktsiaselts INGES KINDLUSTUS

Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus

Aktsiaselts SEB Elu-ja Pensionikindlustus

Compensa Life Vienna Insurance Group SE

Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal

ERGO Insurance SE

ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal

If P&C Insurance AS

Mandatum Life Insurance Company Limited Eesti filiaal

Salva Kindlustuse AS

Seesam Insurance AS

Swedbank Life Insurance SE

Swedbank P&C Insurance AS

Muu teave

Eesti Kindlustusseltside Liit

Registrikood: 80007648

EKsL-i volikogu: Tarmo Koll (volikogu aseesimees), Mihkel Mandre, Tiit Pahapill, Artur Praun (volikogu esimees), Andri Püvi, Erkki Sadam, Jaanus Seppa.

EKsL-i põhikiri