Välismaa seltside korrespondendid Eestis

Leia välismaise kindlustusandja korrespondent Eestis. Korrespondendilt võib kahju hüvitamist nõuda siis, kui kahju põhjustati Eestis välismaa sõidukiga.

Kui kindlustusandjat ei ole valikus, siis küsi teavet LKF-ilt lkf@lkf.ee.