Jalakäija või ratturi põhjustatud sõidukikahju

Liikluses tuleb ette olukordi, kus jalakäija või jalgrattur põhjustab liiklusõnnetuse, mille tagajärjel saab auto kahjustada. Või on õnnetuses süüdi näiteks tõukeratta, elektritõukeratta või tasakaaluliikuri juht. Sellisel juhul liikluskindlustus ei hüvita auto omanikule jalakäija või ratturi tekitatud kahju.

Liikluskindlustusega on kindlustatud liiklusregistris registreeritud mootorsõiduki (näiteks auto, mopeedi, bussi vms) valdaja vastutus. Teisisõnu hüvitab kindlustus auto juhi tekitatud kahju teistele. Jalgratas, elektritõukeratas ega tasakaaluliikur ei ole mootorsõidukid ja neil ei ole liikluskindlustust.

Näiteks kui liiklusõnnetusse satuvad auto ja elektritõukeratas, siis hüvitab auto liikluskindlustuse selts tõukeratta ja selle juhi kahju lähtuvalt sellest, mis ulatuses auto juht vastutab kahju eest. Liikluskindlustus ei hüvita elektritõukeratta juhi tekitatud kahju auto omanikule, sest liikluskindlustusega ei ole kindlustatud auto ise ega ka elektritõukeratta juhi vastutus.

LKF hüvitab  kindlustuslepinguta sõidukiga põhjustatud kahju, kuid hüvitamiskohustus on vaid juhul, kui sõiduk, millega kahju põhjustati on liiklusregistris mootorsõidukina registreeritud või oleks pidanud registreeritud olema. Sel põhjusel ei hüvita LKF jalgrattaga, elektritõuksiga vmt sõidukitega tekitatud kahju.

Kui auto on jalakäijaga või ratturiga kokkupõrkel kahjustada saanud, siis saab auto omanik nõuda hüvitist

  • oma sõidukikindlustuse ehk kaskokindlustuse kindlustusandjalt või
  • jalakäijalt või ratturilt ulatuses, mille eest viimane tekkinud kahju eest vastutab

Toome näiteks liiklusõnnetuse kus elektritõukerattur sõidab hooletult ülekäigurajal autole ette ja selle juhil ei ole võimalik õnnetust ära hoida. Sel juhul võib olla nii, et auto liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab elektritõukeratta kahju, selle juhi ravikulu, saamata jäänud tulu jms kahju. Seda seetõttu, et auto juht vastutab suurema ohu allika valdajana enda tekitatud kahju eest oma süüst sõltumata. Suurema osa auto parandamise kulust hüvitab auto sõidukikindlustuse ehk kaskokindlustuse kindlustusandja ning auto omanik võib nõuda kaskokindlustuse omavastutust elektritõukeratta juhilt. Kui elektritõukeratta juhil on vabatahtlik vastutuskindlustus, näiteks kodukindlustuse lepingu raames, siis maksab ratturi vastutuskindlustuse selts kasko omavastutuse sõiduki omanikule.