Näited lepitustest

Iga vaidlus ja lepitusasi on eriline. Seetõttu ei saa lepituse näidete alusel teha järeldusi, kuidas ühes või teises olukorras on õige käituda. Sellele vaatamata on näited õpetlikud.

Näited lepitustest