Nõukoda

Kindlustuse lepitusorgani nõukojal ja liikluskindlustuse lepitusorgani nõukojal on samad ülesanded ja ka nõukodade liikmed kattuvad.

Lepitusorgani nõukoda

  • määrab ja kutsub tagasi lepitajad
  • kiidab heaks ja esitab kinnitamiseks lepitusorgani menetluskorra
  • arutab läbi lepitusorgani aruande
  • esitab ettepanekud kindlustusteenuse hea tava, standarditingimuste, lepitusorgani töö ja menetluskorra muutmiseks ja täiendamiseks
  • vaatab läbi lepituse läbiviimise ja lepitajate kohta esitatud kaebused

Lepitusorgani nõukoja liikmed

Siiri Tõniste, Rahandusministeerium (nõukoja esimees)

Mart Jesse, Eesti Kindlustusseltside Liit

Peeter Kabbun, Swedbank P&C Insurance AS

Kaur Kajak, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Urmas Kivirüüt, Salva Kindlustuse AS

Andre Nõmm, Finantsinspektsioon

Kaido Tropp, Eesti Kindlustusmaaklerite Liit