LKF-i hüvitatav kahju

Millistel juhtudel LKF kahju hüvitab?

LKF hüvitab kannatanule kahju, kui see tekitati:

  • sõidukiga, millele kehtis kindlustamata sõiduki sundkindlustus (automaatne liikluskindlustus)
  • kindlustamata sõidukiga, kui ühelgi kindlustusandjal ei ole kahju hüvitamise kohustust

Kahju hüvitatakse, kui sõiduk, millega kahju põhjustati, oli või oleks pidanud olema registreeritud liiklusregistris mootorsõidukina.

Kui kahju põhjustatakse sõidukiga, millel oli alla aasta tagasi lõppenud liikluskindlustuse leping ja see sõiduk on olnud liiklusregistris pidevalt arvel, hüvitab kahju viimase lepingu kindlustusandja.

  • tuvastamata sõidukiga, v.a juhul, kui tuvastamata sõidukiga tekitati kahju teisele sõidukile ja sellega ei kaasnenud õnnetuse osalisele rasket isikukahju
  • piirikindlustusega sõidukiga
  • kindlustuskohustusest vabastatud sõidukiga

Kindlustuskohustusest on vabastatud kaitseväe, kaitsepolitsei, kaitseliidu ning politsei- ja piirivalveameti sõidukid.

  • välisriigi sõidukiga, mille kindlustusandjal ei ole Eestis korrespondenti

Samuti hüvitab LKF kahju, kui ei ole selge, millise sõidukiga kahju põhjustati, kuid kannatanu õigus hüvitisele on selge.

Kannatanu võib taotleda LKF-i kaudu hüvitist ka siis, kui kindlustusjuhtum toimus välismaal, kannatanu on Eesti isik ja kahju tekitaja kindlustusandjal ei ole Eestis esindajat.

LKF hüvitab kahju liikluskindlustuse seaduses sätestatud ulatuses ja korras.

NB! Sõiduki all mõeldakse liiklusregistris registreerimisele kuuluvat mootorsõidukit (näiteks sõiduauto, veoauto, buss, mopeed vms) või selle haagist. Ülal toodu ei puuduta  näiteks jalgratta, tõukeratta, elektritõukeratta, tasakaaluliikuri või maastikusõidukiga tekitatud kahju. Selle kohta loe infot siit.

Kuidas LKF-ile nõuet esitada?

Kahju hüvitamiseks tuleb LKF-ile esitada nõue ja muu teave, mida LKF küsib. Nõude esitamiseks ja teabe andmiseks on mugav kasutada järgmisi vorme:

Asjakahju, sh sõidukikahju hüvitise taotlus (PDF-fail väljaprintimiseks)

Asjakahju, sh sõidukikahju hüvitise taotlus (Wordi fail elektrooniliseks täitmiseks)

Isikukahju hüvitise taotlus (PDF-fail väljaprintimiseks)

Isikukahju hüvitise taotlus (Wordi fail elektrooniliseks täitmiseks)

Selgitus kindlustusjuhtumi kohta (PDF-fail väljaprintimiseks)

Selgitus kindlustusjuhtumi kohta (Wordi fail elektrooniliseks täitmiseks)