Varuosa taastamine või asendamine

Liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitab kindlustusandja liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahju teisele isikule. Tavaliselt hüvitatakse sõiduki taastusremondi kulu.

Kahju hüvitamise eesmärk on taastada võimaluste piires olukord, mis valitses enne kindlustusjuhtumit. Kindlustusandja hüvitab kulud, mida on vaja selleks, et viia sõiduk endisse seisukorda. Sõiduki taastamine peab toimuma mõistlikel tingimustel. 

Varuosa taastamine või asendamine Näited kahjustuste kohta, mille puhul tavaliselt osa taastatakse Näited kahjustuste kohta, mille puhul tavaliselt osa vahetatakse

Varuosa taastamine või asendamine

Sõiduki taastusremonti tehes otsustatakse esmalt, millised osad said kindlustusjuhtumis kahjustada ja millised mitte.

  • Sõiduki osa, mis ei ole kahjustatud, ei asendata sõiduki taastamisel uuega.
  • Kindlustusjuhtumis kahjustatud osa taastamise või asendamise kulud kannab kindlustusandja kindlustuslepingu alusel.
  • Sõiduki osa, mille kahjustused ei tulene kindlustusjuhtumist, taastatakse või asendatakse kliendi ja remondiettevõtte kokkuleppe järgi. Kindlustusandja ei hüvita selliste osade taastamise või asendamise kulusid.

Kindlustusjuhtumis kahjustada saanud osa puhul otsustatakse, kas see taastatakse või asendatakse uuega. Kahjustunud osa taastatakse alati, kui see on tehniliselt võimalik ja majanduslikult otstarbekas. Otsuse, kas hüvitatakse osa taastamise või asendamise kulud, teeb remondiettevõtte andmete põhjal kindlustusandja. 

Allpool on näiteid kahjustuste kohta, mille puhul tavaliselt osa taastatakse.

Tagasi üles

Näited kahjustuste kohta, mille puhul tavaliselt osa taastatakse

Sõiduki põrkeraud taastatakse, sest tegu on lihtsa pinnadeformatsiooniga ja turvakonstruktsioonid pole vigastada saanud.

 
 
 

Sõiduki tagatiib taastatakse, sest tegu on lihtsa pinnadeformatsiooniga ja turvakonstruktsioonid pole vigastada saanud.

 

Sõiduki uks taastatakse, sest tegu on lihtsa pinnadeformatsiooniga ja turvakonstruktsioonid pole vigastada saanud. 

 

Sõiduki tule klaas taastatakse, sest kriimud ei ole sügavad.

 

Fotol on purunenud kinnitusega esituli. Tihti saab kinnitust taastada nii, et tuld ei vahetata.

 

Auto valuvelg taastatakse, sest sellel on vaid nühkejäljed, mis ei ole sügavad ja on mõistlikult taastatavad.

 

 

Tagasi üles

Näited kahjustuste kohta, mille puhul tavaliselt osa vahetatakse

Sõiduki põrkeraud vahetatakse, sest kahjustused on endise olukorra taastamiseks liiga ulatuslikud.

 

Sõiduki uks vahetatakse, sest sellises kohas ei saa topeltplekki mõistlikul viisil taastada.

 

Sõiduki uks vahetatakse, sest kahjustused on endise olukorra taastamiseks liiga ulatuslikud. Tiiva äär on taastatav.

 

Sõiduki tagaluuk vahetatakse, sest sellist vigastust ei saa mõistlikult kõrvaldada. 

 

 

Tagasi üles