Roheline kaart Venemaal ja Valgevenes

Venemaa ja Valgevene on rahvusvahelise liikluskindlustuse süsteemi – rohelise kaardi süsteemi – riigid, kuid alates 30. juunist 2023 on nende liikmelisus rohelise kaardi süsteemis peatatud. Eesti ja teised Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid on üles öelnud rohelist kaart puudutava koostöölepingu Venemaa ja Valgevenega, kuna nendele riikidele on kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid seoses sõjaga Ukrainas.

See tähendab seda, et alates 1. juunist 2023 ei kehti 

  • Eesti sõidukile väljastatud roheline kaart Venemaal ega Valgevenes
  • Venemaa ega Valgevene sõidukile väljastatud roheline kaart Eestis

Rõhutame, et alates 1. juunist 2023 ei kehti Eesti sõidukile väljastatud roheline kaart Venemaal ja Valgevenes isegi siis, kui rohelisel kaardil on märgitud pikem kindlustusperiood ning need riigid ei ole rohelisel kaardil maha kriipsutatud. Sama on ka vastupidi, näiteks kui Venemaa sõiduki rohelise kaardi kindlustusperioodi lõpp on peale 1. juunit 2023 ja Eesti ei ole rohelisel kaardil läbi kriipsutatud, ei kehti see roheline kaart alates 1. juunist Eestis.

Alates 1. juunist 2023 peab Venemaal või Valgevenes liiklemiseks olema Eesti sõidukil Venemaa või Valgevene liikluskindlustuse leping. Kui Eestis elav inimene satub Venemaal või Valgevenes liiklusõnnetusse, siis liikluskindlustuse kahju hüvitamist saab nõuda üksnes riigis, kus õnnetus toimus. LKF-ilt sel juhul hüvitist nõuda ei saa, samuti ei saa LKF abistada hüvitise nõudmisel.

Alates 1. juunist 2023 peab Venemaa või Valgevene sõidukil Eestis liiklemiseks olema Eesti või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna Lepinguriigi piirikindlustuse leping. Eesti piirikindlustuse kohta vt täpsemalt siit. Kui Eestis põhjustatakse Venemaal või Valgevenes registreeritud sõidukiga kahju, siis hüvitab kannatanule kahju LKF või piirikindlustuse kindlustusandja korrespondent Eestis.