Reisikindlustus

Siin on korduvad reisikindlustuse küsimused ja vastused seoses sõjaga Ukrainas ning kehtestatud sanktsioonidega Venemaale ja Valgevenele.

Reisikindlustus on eelkõige ootamatu ja vältimatu ravikulu kindlustus välisreisi ajal. Kindlustatakse inimese tervis, et hüvitada välismaal ilmneva tervisekahjustuse või tekkiva kehavigastuse ravikulu. Lisaks võib reisikindlustus hõlmata reisil kaasas olevate asjade kindlustust ehk pagasikindlustust, samuti reisi ärajäämisest või katkemisest tekkinud kulude kindlustust ehk reisitõrke kindlustust.

Üldiselt reisikindlustuse lepingud kehtivad. Kindlustusandja tagab kindlustuslepingus kokkulepitud kindlustuskaitse.

Reisides riiki, mis ei ole seotud sõjalise konfliktiga, võib tekkida sõjast tingitud reisitõrge. Sõda võib mõjutada transporti, näiteks võib olla lennukeeld üle teatud riikide või ei saa tavalisel viisil kasutada maismaa transporti.

Tavaliselt on kindlustuslepingutes kokku lepitud, et ei hüvitata kahju, mis tekkis seoses ametivõimude tegevusega või sõjaga. Seega võib sõda mõjutada reisikindlustuse kehtivust ka siis, kui reisite riiki, mis ei ole seotud sõjalise konfliktiga.

Kui lepingus on kokku lepitud, et see kehtib Venemaal või Valgevenes, siis see reisikindlustus seal ka kehtib.

Siiski võib seoses Venemaa ja Valgevene sanktsioonidega nendes riikides esineda tõrkeid reisikindlustusega. Kuna pankadevahelised arveldused on häiritud, võivad kohalikud raviasutused nõuda tasumist sularahas ja ei pruugi aktsepteerida Eesti kindlustusandjate garantiikirju.

Kui reisimine on möödapääsmatu, siis peab sinna kaasa võtma piisavalt sularaha, sest enamasti rahvusvahelised pangakaardid ei toimi. Õnnetuse juhtumisel tuleb valmis olla, et kulud tuleb katta endal kohapeal ja hiljem esitada dokumendid kindlustusseltsile hüvitamiseks.

Reisikindlustus kehtib Ukrainas, kui see on kindlustuslepingus nii kokku lepitud. Samas tuleb arvestada, et kindlustus ei kata kahju, mis tekib sõjategevuse tõttu. Samuti tuleb arvestada, et sõjapiirkonnas ei ole arstiabi kättesaadavus ega turvalisus ligilähedaseltki võrreldavad tavalise olukorraga.

Kui inimene läheb sõjapiirkonda ja saab sõjas viga, siis see ei ole ootamatu ning seega ei ole see ka reisikindlustuse kindlustusjuhtum.

Juba sõlmitud lepingud kehtivad edasi nii, nagu lepingus on kokku lepitud.

Samas on olukord maailmas muutunud ja see võib tingida ka reisikindlustuse teenuse muudatusi. Uut lepingut sõlmides olge tähelepanelik ja veenduge, et see vastab teie vajadustele ja kas see kehtib neis riikides, kuhu plaanite reisida.

Kahju ei hüvitata, kui sõda on kahju tekkimise otsene põhjus.

Näiteks ei hüvitata

  • ravikulu, kui inimene saab sõjapiirkonnas sõjategevuse käigus viga. Seda ka juhul, kui inimene ise ei sõdinud, vaid viibis juhuslikult sõjapiirkonnas. Esmaabi on tagatud tasuta niivõrd, kui see on sõjaolukorras võimalik ja võib arvata, et ka tasulist ravi ei ole võimalik rohkem saada
  • pagasi kadumist või kahjustumist, kui see kaob või kahjustub sõjapiirkonnas
  • lennukipiletite kulu, kui lend jääb ära sõja tõttu või sõjast tingitud piirangute tõttu

Ametivõimude tegevus on üldine välistus reisikindlustuse lepingus. Seega sellisel puhul reisitõrkekindlustuse alusel kahju ei hüvitata.

Soovitame broneerida lennupiletid, mida saate vajadusel tühistada. Tavaline reisikindlustuse leping ei kata reisi ärajäämisest tingitud kahju põhjusel, et reisija kardab reisile minna.

Reisikindlustuse lepingu sõlmimisel tuleb täpsustada, kas see kehtib välisriigi kodanikule.

Eestis sõlmitud reisikindlustusega on kindlustatud isik tavaliselt Eesti elukohaga inimene. Elukoht on kodu, kus inimene elab alaliselt või peamiselt. Inimesed välisriigist võivad jääda Eesti elukohta lühikeseks ajaks ja seetõttu on vaja antud küsimuses enne lepingu sõlmimist kindlustusandjaga nõu pidada.

Ei, reisikindlustus ei kata sõjapõgeniku ravikulu Eestis.