X-tee teenus kahju hüvitaja leidmine lepingulisele kasutajale

LKF-i X-tee teenus kahju hüvitaja leidmiseks  võimaldab liikluskindlustuse kahjujuhtumi teate vastuvõtmisel tuvastada kindlustusandja, kelle poole kahjunõudega pöörduda.

Teenus vahendab liikluskindlustuse registrisse kantud andmeid võimaldades teha üksikpäringuid juhtumi toimumise aja ning sõiduki registrimärgi või tehasetähise alusel. Päringu vastus on kindlustusandja nimi, kontaktandmed ning sõiduki mark ja mudel. Kasutaja kohustub päringut tehes esitama kõik nõutavad andmed, sh päringu eesmärgi ja päringu käivitanud isiku kohta.

Teenus on kasutatav lepingu alusel ning LKF-ga kokku lepitud äriprotsessis. See peab vastama LKF-i eetilistele põhimõtetele ja huvidele, sh liikluskindlustuse terviksüsteemi toimimise tagamine.

Teenus on tasuline. Tasu koosneb lepingus fikseeritud kuutasust ja päringute tasust.

Huvi korral palun võtke meiega ühendust aadressil helpdesk [at] lkf.ee.