Uued lepitajad alustavad tööd 1. septembril

01.09.2021

Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) juures tegutseva lepitusorgani nõukoda valis suvel kindlustuslepitajad järgmiseks kolmeks aastaks. 1. septembrist tegutsevad lepitajatena Jüri Aava, Karl Haavasalu, Triinu Hiob, Kardo Karon, Martti Merila, Oliver Orumets, Martin Petermann, Reet Rattur, Kaidi Reiljan-Sihvart, Elar Simmo, Holly-Fleur Ulm ja Veiko Värk.

Kõik senised lepitajad, kes soovisid jätkata, valiti tagasi. Uute kindlustuslepitajatena alustavad tööd Kaidi Reiljan-Sihvart ja Oliver Orumets. Ka neile ei ole kindlustusandja ja kliendi lepitamine võõras. Kaidi on seni tegutsenud liikluskindlustuse lepitajana. Oliver on lepitaja Eesti Liikluskindlustuse Fondi ja EKsL-i töötajana.

Riigi tunnustatud kindlustuse lepitusorgan tegeleb vaidluste kohtuvälise lahendamisega. Lepitusorgani kaudu tegutsevad lepitajad püüavad kindlustusandjat ja tema klienti lepitada. Eduka lepituse tulemusel sõlmitakse kokkulepe, kus mõlemad pooled nõustuvad tulemusega ja lõpetavad vaidluse. Kokkuleppe täitmine on kohustuslik. Kui pooled ei nõustu lepitusettepanekuga, siis ei pea nad seda heaks kiitma ja neil on õigus pöörduda kohtusse. Lepitusmenetlusega ei kaasne avaldajale lepitustasu ega riigilõivu.

EKsL on kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav erialaliit, mis arendab kindlustust ja kahjuennetust ning analüüsib ja avaldab kindlustusstatistikat. EKsL korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani kaudu.

Lisainfo lepituse kohta: https://www.lkf.ee/lepitusorgan

Kati Varblane
EKsL-i kommunikatsioonijuht
tel 667 0517, 516 9152
e-post kati.varblane [at] eksl.ee
www.eksl.ee
www.kindlustame.ee