Uudised

Liikluskindlustuse lepitajate konkurss

18.04.2017

Seoses liikluskindlustuse lepitusorgani lepitajate ametiaja peatse lõppemisega korraldab Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) uute liikluskindlustuse lepitajate leidmiseks konkursi. Liikluskindlustuse lepitusorgan on LKF-i juures alaliselt tegutsev riigi poolt tunnustatud sõltumatu liikluskindlustuse vaidluste kohtuvälise lahendamise organ, mis lähtub oma tegevuses menetluskorrast ja lepitusseadusest.

Loe edasi ›

Busside ja veoautodega põhjustatakse sagedamini liiklusõnnetusi kui sõiduautodega

09.03.2017

Viimastel aastatel on sõidukite kahjutihedus jõudsalt kasvanud, eriti suurtel sõidukitel. Bussiga põhjustatakse keskmiselt kolm ja veoautoga kaks korda sagedamini liikluskindlustuse juhtumeid kui sõiduautodega. Kahjutiheduse all mõistetakse kindlustusjuhtumite arvu saja kindlustatud sõiduki kohta. Busside keskmine kahjutihedus 2016. aastal oli 17,36 ja veoautodel 13,06. „See tähendab, et iga kuuenda aastase kindlustuslepinguga bussiga ja iga kaheksanda aastase kindlustuslepinguga veoautoga põhjustati aasta jooksul liiklusõnnetus,“ ütles Eesti Liikluskindlustuse Fondi geoinfosüsteemide juht Ülli Reimets.

Loe edasi ›

Kindlustuskelmuste arv on aastaga kasvanud üle 30 protsendi

06.03.2017

Eelmisel aastal sagenesid enim kelmused varakindlustuses ja reisikindlustuses. Kindlustusandjad avastasid möödunud aastal 451 kindlustuskelmuse juhtumit. Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul on kindlustuskelmuste arv suurenenud peamiselt alla kolme tuhande euro jäävate vara- ja reisikindlustuse kahjunõuetega seonduvalt.

Loe edasi ›

Eelmise aasta tuleõnnetuste kindlustusjuhtumite kahju oli 6,8 miljonit eurot

17.02.2017

Eesti Kindlustusseltside Liidu andmetel registreeriti eelmisel aastal 547 tuleõnnetustega seotud kindlustusjuhtumit kogukahjuga 6,8 miljonit eurot. Eluruumides toimunud kahjusid oli 362 ning mitte-eluruumides 185.  

Loe edasi ›

Liikluskindlustuses rekordiline kahjumiaasta

09.02.2017

Liikluskindlustuse hinnatõus ei kata kahjutiheduse ja keskmise kahju suurenemisest tekkinud rahalist kahju.   Kindlustusandjad said 2016. aastal liikluskindlustuselt 9,7 miljonit eurot kahjumit. Registreeriti 35 423 liikluskindlustusjuhtumit, mis on rohkem kui kunagi varem. Keskmine kahju tõusis rekordilise 1992 euroni.  

Loe edasi ›

179 kindlustusvaidlust lõppes lepitaja vahendusel kokkuleppega

07.02.2017

Kindlustusasju lahendavad lepitusorganid avaldasid 2016. aasta tööd kokku võtva aruande. Arvestades, et aastas toimub üle 150 000 kindlustusjuhtumi, on kindlustusvaidlusi vähe. 2016. aasta esitati lepitusorganitele 321 avaldust kindlustusvaidluse lahendamiseks. Möödunud aastal sai läbi 284 lepitust, neist 63% lõppes kokkuleppega.  

Loe edasi ›