Tormiohu geoinfosüsteemi loomine

EKsL loob tormiohu geoinfosüsteemi. 
 
Eesmärk on luua süsteem, mille abil saab automatiseeritult tuvastada ja hinnata tormi riski mistahes Eesti punktis. Süsteemi kasutavad kindlustusandjad tormikindlustuse makse arvutamiseks ja tormiriski hindamiseks. Tormiohu korduvussagedused arvutatakse kombineeritud andmestikust, mis põhineb ilmaradari- ning meteovaatlusandmestikul analüüsituna WASP mudeliga.
 
Projekti rahastas Euroopa Liit. Lisaks EKsL-i omaosalusele saime 63 877 eurot Euroopa Regionaalarengu Fondist.