Täna algab õnnetusjuhtumi- ja elukindlustuse teavituskampaania

23.10.2017
Täna algab Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) õnnetusjuhtumi- ja elukindlustuse teavituskampaania, mis juhib tähelepanu kindlustuse vajalikkusele.
 
Kindlustusseltside liidu juhatuse esimehe Mart Jesse sõnul on õnnetusjuhtumi- ja elukindlustus vajalik eelkõige lastega peredele. „Kui auto ja kodu kindlustamist peavad inimesed loomulikuks, siis enda pere, tervise ja toimetulekuga seotud riskide kindlustamist ei tähtsustata veel piisavalt. Kuna suurel osal inimesteset ei ole palju sääste, siis ühe sissetuleku tooja ajutisel või alalisel kaotamisel tabavad pere reeglina majanduslikud raskused,“ ütles Jesse.
 
Enne teavituskampaaniat EKsL-i ja Turu-uuringute AS-i läbiviidud uuringu kohaselt on sääste ligi 46 protsendil 19-64-aastasest elanikkonnast. Ainult kuuel protsendil on sääste üle 12 kuu töötasu ulatuses. Ligi 34 protsendil elanikkonnast ei ole üldse sääste.
Kui kodukindlustus on ligi 60 protsendil elanikkonnast, siis elukindlustust on poole vähem ehk ligi 29 protsendil elanikkonnast. Laenukohustused, sealhulgas liisingud, on ligi 55 protsendil elanikkonnast.
„Kui perel on laen ja juhtub traagiline sündmus, siis muutub laenu tasumine koos teiste kuludega oluliselt raskemaks. Samas on inimestel võimalik neid riske elukindlustuse ja õnnetusjuhtumikindlustuse abil maandada,“ ütles Jesse ning lisas, et vaatamata inimeste kindlustusharjumuste paranemisele on arenguruumi, et ühiskonna riskid oleksid kaetud.
 
Swedbanki elukindlustuse valdkonnajuhi Eleriin Reinmanni sõnul aitab elukindlustus lähedasi olukorras, kus lepingu sõlmijal ei ole enam võimalik neile toeks olla. „Kuigi valdavalt sõlmitakse elukindlustuse lepinguid kartes ootamatut õnnetust, on surmajuhtumite korral peamiseks väljamakse põhjuseks jätkuvalt raske haigus. Üle 85% protsenti surmajuhtumitest on põhjustatud haigustest, peamiselt pahaloomulistest kasvajatest ja südame-veresoonkonna haigustest,“ ütles Reinmann.
 
If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Liigi sõnul toovad suurimaid muresid peredele õnnetused, mis lõpevad püsiva sügava puudega ja lisaks igapäevastele kulutustele tekivad tervisliku seisundi tõttu juurde uued pikaajalised finantskohustused. „Üks läbi aegade suurimaid Ifi makstud õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitisi oli 64 000 eurot, kui klient sai mägedes suusatamisel kukkumise tagajärjel lülisamba ja seljaaju vigastuse,“ ütles Liik. „Ehkki kahjuhüvitis tervist tagasi ei too, aitab kindlustus õnnetuse järel tasuda ravikulude ja taastusravi eest ning katta ka väiksemate traumade korral igapäevaseid kulusid, arveid ja laenumakseid,“ sõnas Liik.
 
Kindlustame.ee veebilehel on teave, kellele ja miks on elukindlustus ning õnnetusjuhtumikindlustus vajalik. Samuti on lehel inimeste korduma kippuvad küsimused ja nende vastused.
 
EKsL-i teavituskampaanias osalevad elukindlustust pakkuvad kindlustusseltsid Compensa Elukindlustus, ERGO, Mandatum Life, SEB Elu- ja Pensionikindlustus, Swedbank ning õnnetusjuhtumikindlustust pakkuvad kindlustusseltsid BTA Kindlustus, Compensa Elukindlustus, Gjensidige Kindlustus, ERGO, If Kindlustus, PZU Kindlustus, Salva Kindlustus, SEB Elu- ja Pensionikindlustus ning Seesam Kindlustus.
EKsL on kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav erialaliit, mis arendab kindlustust ja kahjuennetust ning analüüsib ja avaldab kindlustusstatistikat. EKsL korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani kaudu. 
 
Kati Varblane 
Eesti Kindlustusseltside Liidu kommunikatsioonijuht
tel 667 0517, 516 9152
e-post kati.varblane [at] lkf.ee