Kindlustuslepitajate ja vahekohtunike konkurss

24.04.2018

MTÜ Eesti Kindlustusseltside Liit (edaspidi EKsL) annab teada, et seoses kindlustuslepitusorgani lepitajate ja kindlustuse vahekohtu kohtunike ametiaja peatse lõppemisega korraldame uute kindlustuslepitajate ja vahekohtunike leidmiseks konkursi.  Konkurss on korraldatud 12 lepitaja ja 8 vahekohtuniku leidmiseks.

Kindlustuslepitusorgan on EKsL-i juures alaliselt tegutsev riigi poolt tunnustatud sõltumatu kindlustusvaidluste kohtuvälise lahendamise organ, mis lähtub oma tegevuses menetluskorrast ja lepitusseadusest (LepS). Vahekohtu näol on tegemist alaliselt teguseva vahekohtuga tsiviilkohtumenetluse seadustiku mõttes, mis tegeleb B2B kindlustusvaidluste lahendamisega. Täpsemalt saab mõlema organi kohta lugeda meie veebilehelt https://www.lkf.ee/et/lepitusorgan.

Kindlustuslepitusorgani lepitajad tegelevad enim kodukindlustuse, sõidukikindlustuse, aga ka reisikindlustuse ja õnnetusjuhtumikindlustuse vaidluste lahendamisega. Kindlustusandjate ja klientide vahelised vaidlused puudutavad näiteks hüvitise suurust või hüvitise saamist. 

Kandideerida võib nii kindlustuslepitajaks ja vahekohtunikuks kui ka üksnes lepitajaks või vahekohtunikuks. Liikluskindlustuse lepitajaks olemine ei ole meie poolt takistuseks ka käesoleval konkursil osalemiseks.

Kui olete huvitatud kandideerimisest, siis palume esitada avaldus lepitaja ja/või vahekohtuniku konkursil osalemiseks koos elulookirjeldusega hiljemalt 25. mail 2018. Dokumendid tuleb esitada elektrooniliselt aadressile lepitus [at] eksl.ee.

Konkursil osalenute hulgast valib lepitajad ja vahekohtunikud nõukoda. Nõukotta kuuluvad kolm EKsL-i esindajat: üks Tarbijakaitseameti, Rahandusministeeriumi ja Finantsinspektsiooni esindaja ning üks Eesti Kindlustusmaaklerite Liidu esindaja.

Konkursi tulemused selguvad juunikuu jooksul, mil toimub lepitusorgani nõukoja koosolek, kes valib lepitajad salajase hääletuse teel. Valitud alustavad tööd arvates 1. septembrist 2018.

Täiendav teave: 

Martti Merila

martti.merila [at] lkf.ee

Eesti Liikluskindlustuse Fond / Eesti Kindlustusseltside Liit

õigusvaldkonna juht

tel 667 1809, 507 4563