Kindlustuse lepitusorganid said riigi tunnustuse

08.04.2016
Riik annab tunnustuse tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele, mis vastavad tarbijakaitse seaduse nõuetele. Ühena esimestest tunnustas riik aprilli alguses kindlustuse lepitusorganit ja liikluskindlustuse lepitusorganit.
 
„Klientide jaoks ei kaasne tunnustuse saamisega muutusi kindlustusvaidluste lahendamisel. Kindlasti on riigi tunnustus oluline kvaliteedimärk,“ ütles LKF-i ja EKsL-i juhatuse liige Lauri Potsepp.
 
Liikluskindlustuse lepitusorgan tegutseb liikluskindlustuse fondi (LKF) juures 2014. aasta 1. oktoobrist. Kindlustusseltside liidu (EKsL) juures tegutseval kindlustuse lepitusorganil täitub tuleval esmaspäeval viies tegutsemisaasta.
 
Möödunud aastal algatati 213 kindlustuslepitust. 131 puudutasid liikluskindlustust ja 82 teisi kindlustusteenuseid. 71% liikluskindlustuse vaidlustest lõppesid lepitaja abil kokkuleppega. Muude teenuste vaidlused lõppevad kokkuleppega 60% juhtudel.
 
Lepitusorganite 2015. aasta tegevuse võtab üksikasjalikult kokku aruanne LKF-i ja EKsL-i kodulehel, vt https://lkf.ee/images/Lepitusorgan_aruanne_20157.pdf.
 
Lepitaja on erapooletu asjatundja, kelle eesmärk on aidata vaidlejaid lahenduse leidmisel. Lepitamise käigus annab lepitaja vaidluse asjaoludele hinnangu ja esitab lepitusettepaneku, jättes otsustusõiguse pooltele endile. Edukas lepitus lõppeb kokkuleppega. Kui kokkuleppele ei jõuta, on poolel õigus pöörduda kohtusse. Ka sellisel juhul on lepitusest kasu, sest on teada lepitaja hinnang vaidlusküsimusele.
 
Lepitusasja lahendamine kindluse lepitusorganites on kliendile tasuta.
 
Lisatud on lepituse protsessi tutvustav skeem. Lisainfo kindlustuse lepitusorganite kohta on LKF-i ja EKsL-i veebilehel http://www.lkf.ee/et/lepitusorgan.
 
LKF on liikluskindlustuse seaduse alusel kindlustusandjate poolt asutatud ühing, mille peamine ülesanne on täita liikluskindlustuse garantiifondi rolli ja ning hallata liikluskindlustuse registrit. LKF hüvitab kindlustamata või tundmatuks jäänud sõidukiga tekitatud kahjud. LKF on lüli liikluskindlustuse rahvusvahelises võrgustikus, täites nii Euroopa Liidu nõuetest tulenevat teabekeskuse ja hüvitusorgani rolli kui ka rahvusliku büroo rolli Rohelise Kaardi süsteemis. LKF-i juures tegutseb ka liikluskindlustuse lepitusorgan.
 
Eesti Kindlustusseltside Liit on Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav organisatsioon, mis loodi 15. veebruaril 1993. aastal. EKsL-i eesmärk on esindada oma liikmete ühiseid huve kindlustussektori ja kogu riigi sotsiaal- ning majanduskeskkonna edendamisel. Kõik Eestis tegutsevad kindlustusandjad on EKsL-i liikmed. EKsL on omakorda Euroopa kindlustusandjate ühenduse Insurance Europe liige.
 
Lisainfo:
 
Lauri Potsepp
Eesti Liikluskindlustuse Fondi juhatuse liige
Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse liige
tel 667 1800
e-post lauri.potsepp [at] lkf.ee, lauri.potsepp [at] eksl.ee
www.lkf.ee, www.eksl.ee
 
Tavaline kindlustusvaidluse lahendamise protsess