Järjest rohkem õnnetusi juhtub möödasõidul, reastumisel ja sõidurajalt kõrvale kaldumisel

12.01.2024

Liikluskindlustuse fondi (LKF) statistika kohaselt toimus mullu Eestis 34 300 liikluskindlustuse juhtumit kogukahjuga 72 miljonit eurot. Lisaks põhjustati Eesti sõidukitega 2600 liiklusõnnetust välismaal, mille kogukahju oli 11 miljonit eurot. 

LKF-i juhatuse liikme Andres Piirsalu hinnangul on olukord liikluses jätkuvalt halb ja ei näita paranemise märke. „Võrreldes eelneva aastaga on liikluskindlustuse juhtumite arv sama kõrgel tasemel, kogukahju suurenes aga kolme protsendi võrra. Keskmine Eestis liikluskahju on nüüd 2100 eurot,“ märkis Piirsalu.

Kõigist liikluskindlustuse juhtumitest enim ehk 39 protsenti juhtus mullu parklates, kokku 13 500 juhtumit kogukahjuga 17 miljonit eurot. Parkimisõnnetuste arv on olnud kasvutrendis viimased kümme aastat.
2023. aastal kasvas kolme protsendi võrra kokkupõrgete arv möödasõidul, reastumisel ja sõidurajalt kõrvale kaldumisel. Neid juhtumeid oli 3500 kogukahjuga 10 miljonit eurot.

Piirsalut teeb murelikuks, et kokkupõrgete arv möödasõidul, reastumisel ja sõidurajalt kõrvale kaldumisel on kasvanud. „Need liiklusõnnetused juhtuvad ennekõike suurtel kiirustel ja nende tagajärjed on rasked, sest lisaks auto kahjustustele saavad tihti vigastada ka inimesed,“ ütles ta.


LKF on liikluskindlustuse registri pidaja, liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.

Lisainfo: Liikluskindlustuse statistika 2023. aastal

Lisainfo: pressiteates on diagramm Eesti liikluskindlustuse juhtumite kohta 2023. aastal (osakaal ja arv situatsioonide lõikes). Kui see ei avane teie arvutis, siis palun võtke ühendust LKF-i kommunikatsioonijuhiga

Kati Varblane
LKF-i kommunikatsioonijuht
tel 667 0517, 516 9152
e-post kati.varblane [at] lkf.ee
www.lkf.ee
www.kindlustame.ee