Inimeste huvi ennast kindlustada on suurenenud

16.12.2017

Kindlustusseltside Liidu teavituskampaania järelküsitlusest selgus, et 39 protsendil inimestest tekkis huvi õnnetusjuhtumi- ja elukindlustuse vastu kampaania ajal ning kaheksa protsenti tegutses kampaania toimel.

Kindlustusseltside Liidu juhi Mart Jesse hinnangul peavad Eesti inimesed kindlustust üha tähtsamaks. „58 protsenti küsitluses osalejatest pidasid õnnetusjuhtumi- ja elukindlustust oluliseks juba varem. Kampaania mõjul peab seda nüüd vajalikumaks 12 protsenti vastanuist, neist märgatavalt enam vene keelt kõnelevaid inimesi,“ ütles Jesse.

„Paraku 25 protsenti ei pea õnnetusjuhtumi- ja elukindlustust endiselt vajalikuks. Kuna inimeste hoiakud ei muutu ühe kampaaniaga, siis on vaja järgmisel aastal teavitust jätkata,“ lisas Jesse.

Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) ja meediaagentuuri Mindshare läbiviidud küsitluse põhjal 40 protsendil osalenutest oli juba õnnetusjuhtumi- või elukindlustus tehtud, kuid 38 protsenti pidas kindlustust liiga kulukaks.

Seesam Kindlustuse õnnetusjuhtumikindlustuse tootejuhi Dagmar Gildeni sõnul on inimeste teadlikkus kindlasti tõusnud, kuid pea alati tuleb selgitada õnnetusjuhtumi- ja elukindlustuse erinevust. „Kui elukindlustus aitab su lähedastel arvete ja finantskohustustega toime tulla sinu surma korral, siis õnnetusjuhtumikindlustus aitab sinul tasuda arveid ja laenumakseid, kui sa taastud õnnetuse tagajärgedest. Seega elukindlustust teed lähedaste kaitseks ja õnnetusjuhtumikindlustus kaitseb lisaks ka sind ennast,“ selgitas Gilden.

Mandatum Life kindlustusseltsi müügi- ja turundusjuhi Piret Ühtegi hinnangul on hakanud inimesed rohkem muret tundma, kuidas nende haigestumisel pere toime tuleb. „Iga viies inimene haigestub vähki või teise raskesse haigusesse. Kriitiliste haiguste kindlustus aitab rahaliselt rasketel aegadel, et haige saaks paranemisele keskenduda,“ ütles Ühtegi.

Õnnetusjuhtumi- ja elukindlustuse kohta on praktilist infot veebilehel kindlustame.ee. Oktoobris ja novembris toimunud õnnetusjuhtumi- ja elukindlustuse teavituskampaania eesmärk oli muuta inimeste hoiakuid kindlustuse suhtes.

EKsL on kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav erialaliit, mis arendab kindlustust ja kahjuennetust ning analüüsib ja avaldab kindlustusstatistikat. EKsL korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani kaudu. EKsL-i teavituskampaanias osalesid elukindlustust pakkuvad kindlustusseltsid Compensa Elukindlustus, ERGO, Mandatum Life, SEB Elu- ja Pensionikindlustus, Swedbank ning õnnetusjuhtumikindlustust pakkuvad kindlustusseltsid BTA Kindlustus, Compensa Elukindlustus, Gjensidige Kindlustus, ERGO, If Kindlustus, PZU Kindlustus, Salva Kindlustus, SEB Elu- ja Pensionikindlustus ning Seesam Kindlustus.

Lisainfo:

Kati Varblane
Eesti Kindlustusseltside Liidu kommunikatsioonijuht
tel 667 1800, 516 9152
e-post kati.varblane [at] eksl.ee 
www.eksl.ee