Eesti Kindlustusseltside Liidul ja liikluskindlustuse fondil uus kommunikatsiooni­juht

17.08.2017

Kindlustusseltside Liidu ja Liikluskindlustuse Fondi kommunikatsioonijuhina asus tööle Kati Varblane, kes on varasemalt töötanud Riigikogu pressinõunikuna ja Eurovisiooni lauluvõistluse koordinaatorina.

Viimased neli aastat töötas Kati Varblane Riigikogu pressinõunikuna, kus ta korraldas majanduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja kultuurikomisjoni kommunikatsiooni ning tegeles Riigikogu üldise meediatööga.

Enne seda töötas ta Euroopa Ringhäälingute Liidus Eurovisiooni lauluvõistluse koordinaatorina. Ta oli kokku seitsme lauluvõistluse korraldusmeeskonnas, alates Eesti Eurovisiooni lauluvõistlusest 2002. aastal.

Kati Varblasel on magistrikraad avalikkussuhete ja teabekorralduse erialal Tartu Ülikoolist ning bakalaureusekraadi haldusjuhtimise erialal Tallinna Ülikoolist.

„Mul on hea meel Kindlustusseltside Liidu ja Liikluskindlustuse Fondi meeskonnaga liitumise üle. Tegemist on kompetentsikeskusega, mis koostöös kindlustusandjate ja huvigruppidega töötab selle nimel, et kindlustusmaastik toimiks laitmatult ja tagaks kindlustusvõtjatele kindlustustunde, et õnnetusjuhtumid saaksid alati kiiresti lahendatud,“ ütles Varblane.

„Esmajoones alustan ma elukindlustuse ja õnnetusjuhtumikindlustuse kampaania ettevalmistustega, mis algab oktoobri lõpus. Samuti on meil kavas kindlustussaated Kuku raadios, mis on eetris alates septembrist kuni detsembrini,“ selgitas Varblane.

Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani ja kindlustuse vahekohtu kaudu, kogub ja avaldab kindlustusstatistikat ning hoiab koos liikmetega ajakohasena kindlustuse head tava. Kõik Eestis tegutsevad kindlustusandjad on EKsL-i liikmed.

Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) on liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse registri haldaja. LKF-i kaudu määratakse sõiduki sundkindlustus neile, kes ei ole liikluskindlustust ise sõlminud. Samuti hüvitab LKF registreerimata ja tuvastamata jäänud mootorsõidukiga tekitatud kahju. LKF-i juures tegutseb ka liikluskindlustuse lepitusorgan. Kõik Eestis liikluskindlustust pakkuvad kindlustusandjad on LKF-i liikmed.