News

Tuhanded sõidavad teadmatusest liikluskindlustuseta

21.09.2016

Liikluskindlustuse fondi andmetel kasutatakse tuhandeid liikluskindlustuseta sõidukeid, sest peale sõiduki omaniku vahetust ei ole uus omanik sõidukit liiklusregistris enda nimele vormistanud. Liikluskindlustuse fond palub sõidukiomanikel kontrollida kindlustuse kehtivust.

Read more ›

Tarbijad eelistavad üha enam otsekanaleid kindlustuslepingute sõlmimiseks

14.09.2016

Kindlustusturul on toimumas muutused ja kindlustuse müük on aina enam suundumas kindlustusseltside iseteeninduskeskkondadesse, samasugust muutust kogeb lisaks Eestile ka muu maailm.    „Tarbijad ootavad, et kindlustuse ostmine on-line keskkonnast töötab samasugusena nagu ükskõik millise toote või teenuse ostmine internetist. Seepärast on ka paljud kindlustusseltsid viimased aastad suunanud aja ning vahendid e-keskkondade arendusse ning tänaseks võib öelda, et pingutus on olnud seda väärt,“ ütles Eesti Kindlustusseltside Liidu tarbijahariduse valdkonnajuht Jaanika Käärst.  

Read more ›

Kuidas valida liikluskindlustust?

18.07.2016

Liikluskindlustus on kohustuslik. Allpool annab Liikluskindlustuse Fondi tarbijahariduse valdkonnajuht Jaanika Käärst mõned soovitused liikluskindlustuse valikuks.   Kas otse või vahendaja kaudu?  

Read more ›

Kindlustuse lepitusorganid said riigi tunnustuse

08.04.2016

Riik annab tunnustuse tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele, mis vastavad tarbijakaitse seaduse nõuetele. Ühena esimestest tunnustas riik aprilli alguses kindlustuse lepitusorganit ja liikluskindlustuse lepitusorganit.   „Klientide jaoks ei kaasne tunnustuse saamisega muutusi kindlustusvaidluste lahendamisel. Kindlasti on riigi tunnustus oluline kvaliteedimärk,“ ütles LKF-i ja EKsL-i juhatuse liige Lauri Potsepp.  

Read more ›

Kindlustuskelmuste arv suureneb

01.04.2016

2015. aastal üritati kindlustusseltsidelt välja petta 1,8 miljonit eurot, mis on ligilähedane eelmise aasta summaga, väikeste kelmuste arv on kasvanud.  

Read more ›

Kindlustusseltsid hüvitasid eelmisel aastal keskmiselt 592 kahju tööpäevas

17.02.2016

Eesti Kindlustusseltside Liidu koondinfo kohaselt hüvitasid Eestis tegutsevad kindlustusandjad 2015. aastal 149 253 kindlustusjuhtumit ehk keskmiselt 592 kahju tööpäevas. Kahjukindlustuse kindlustusandjad hüvitasid 146 132 ja elukindlustuse kindlustusandjad 3 121 kahju.  

Read more ›