Ilmus liikluskindlustuse seaduse kommenteeritud väljaanne

20.10.2017

Liikluskindlustuse Fond (LKF) esitleb täna „Liikluskindlustuse seaduse kommenteeritud väljaannet,“ mille autorid on Janno Lahe, Olavi-Jüri Luik ja Martti Merila. Tegu on esimese õigusalase raamatuga Eestis, mis aitab liikluskindlustuse üksikasjadest aru saada. Raamatus on käsitletud ka liikluskindlustuse ajalugu, kujunemist ja rahvusvahelise liikluskindlustuse süsteeme.

„Kehtiv liikluskindlustuse seadus on juba neljas seadus Eesti taasiseseisvumise ajal, kuid siiani puudus teemakohane õiguskirjandus. Kuna Eestis sõlmitakse aastas ligi 1,5 miljonit liikluskindlustuse lepingut, aastas toimub ligi 35 000 liikluskindlustuse juhtumit ja paraku tuleb ette ka liikluskindlustusega seotud vaidlusi, siis loodetavasti on see raamat abiks kindlustuse seadusandluse mõistmisel,“ ütles raamatu autor, LKF-i õigusvaldkonna juht Martti Merila.

Kehtiv liikluskindlustuse seadus jõustus põhiosas 1. oktoobril 2014. Väljaandes on pööratud olulist tähelepanu liikluskindlustuse seaduse seostele võlaõigusseaduse ja teiste seadustega.

„Tähtsal kohal on kohtupraktika seisukohtade esitamine. Kuna seadus on olnud jõus veel üsna lühikest aega, ei ole Riigikohtu praktikat, mis vahetult puudutaks kehtiva liikluskindlustuse seaduse tõlgendamist,“ ütles raamatu põhiautor, Tartu Ülikooli deliktiõiguse professor Janno Lahe.

Autorid on käsitlenud Riigikohtu varasemat praktikat ulatuses, milles see on arvestatav kehtiva seaduse tõlgendamisel. Kommentaaride koostamisel on aluseks võetud õigusaktid ja kohtupraktika seisuga 1. mai 2017.

„Kommenteeritud väljaanne on mõeldud eelkõige kindlustus- ja õiguspraktikutele, kes tegelevad liikluskindlustusega. Samas on see sobiv õppevahend üliõpilastele kindlustusõiguse aine omandamisel,“ ütles raamatu kaasautor, advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik.

Raamatu on kirjastanud kirjastus Juura.

LKF on liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo, liikluskindlustuse registri pidaja ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.

Lisainfo:

Kati Varblane 
Eesti Liikluskindlustuse Fondi kommunikatsioonijuht
tel 667 0517, 516 9152
e-post kati.varblane [at] lkf.ee